Het Buro

STORM bouw, advies en tekenburo heeft een ruime ervaring in: het verzorgen van elke vorm van bouwkundig tekenwerk met alle daarbij behorende aspecten.
– het gereedmaken, indienen en verzorgen van aanvraag omgevingsloket.
– het meedenken, brainstormen, ontwerpen om een opdracht vorm te geven.
– esthetische en bouwtechnische begeleiding tijdens het bouwproces.

Werkzaamheden

hieronder een greep uit de tekenwerkzaamheden:
– tekeningen tbv ontwerp, bestek, verkoop, splitsing, uitvoering, etc.
– ter verduidelijking van bouwkundige oplossingen, aspecten etc.
– principe detaillering of ten behoeve van uitvoering
– 3D-models tbv visualisering
-berekenen en uitwerken constructieve elementen

Opdrachtgevers

Op dit moment zijn mijn opdrachtgevers zowel Particulieren, Gemeente, Architectenburo, Aannemers, Zorginstellingen als Ontwikkelaars.